Välkommen till Smulans förskola

DEN LILLA FÖRSKOLAN MED DET STORA HJÄRTAT.
Vår förskola vill ge barnen en trygg och rolig förskoletid, med många upplevelser och erfarenheter. Varje barn är unikt och värdefullt. Vi vill respektera varje barn för dess unika egenskaper, tankar och uppfattningar.
I samarbete med barnens föräldrar vill vi ge barnen goda förutsättningar att växa och utvecklas i sin personlighet och i sitt lärande. 
Förskolans läroplan Lpfö 18 och våra kristna värderingar ligger till grund för vårt arbete på förskolan.
Vi vill ge barnen tro och hopp inför framtiden.

Smulans Förskola öppnade 1 mars 1991.

Både våra nya och gamla lokaler är rymliga och luftiga. Miljön består av olika rum och vrår där barnen har möjlighet till olika typer av lek. Smulan har även tillgång till en stor sporthall. Vi har en fin utemiljö som inbjuder till lek och rörelse av olika slag, stor gräsplan, backar, klätterträd och asfaltsplan för cykling. Närhet till natur och skog, bondgårdar och fruktodlingar mm gör att vi följer naturens växlingar i vår verksamhet.

Smulans förskola har en kristen profil. Vi berättar händelser ur Bibeln, sjunger och dramatiserar. Detta önskar vi ger barnen tro och hopp inför framtiden. 

Vi låter de yngsta barnen sova ute i sina vagnar. Vi har valt att göra så av flera skäl: de flesta barn är vana att sova i vagn ute, barnen får frisk luft under vilan och vi minskar spridningen av olika sjukdomar.

På Smulans förskola arbetar med barnen i tre grupper: Elefanten, Pandan och Myran. Mellan kl.9.30-13.30 är barnen i respektive grupp. I dessa grupper arbetar vi med grundverksamhet och tema, har rörelsepass, går på utflykt och leker både ute och inne.