Taxa

Avgiften är inkomstrelaterad och vi följer samma taxa som de kommunala förskolan.

För att se aktuell taxa se Jönköping kommuns hemsida